Billetten til Himmelen

DU BEHØVER GUDS TILGIVELSE

Bibelen siger, at for at komme til Himmelen må man tage imod Jesus. Det er ikke sådan, som mange tror, at alle kommer til Himmelen, hvis bare man er døbt og konfirmeret. Nej, bibelen siger at man af hjertet må tage imod Jesus og omvende sig til ham. Alle mennesker har syndet og behøver Guds tilgivelse og vi har brug for at han forvandler vores ”hjerte”. Bibelen siger også, at den, som ikke tror på Jesus, vil gå evigt fortabt – og fortabelse = helvede.

"For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv." (Joh. 3,16)

 

FULDSTÆNDIG OMVENDELSE

"Tiden er inde, Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet!" (Markus 1,15).

Jesus døde på korset for at borttage alle menneskers synder. På korset blev al verdens synd lagt på ham. Han bar din og min synd og tog straffen på sig. Han tog den og blev straffet, så vi kunne gå fri fra et evigt helvede.

Alle ”lever videre” efter døden, for inden i os er der en usynlig ånd, som er den person, vi virkelig er. Det er vigtigt, at vi har omvendt os til Jesus Kristus, så vi har ham som vores herre og at vi gør, hvad vi kan for at leve kristenlivet med ham. På den måde kan vi være sikre på at når livet er slut, så kommer vi til Himmelen. Himmelen er et fantastisk sted, hvor alt er ubeskrivelig lykke. Der findes ingenting som er negativt eller træls. Vi kan endda begynde at få en forsmag af Himmelen mens vi er her på jorden.

"Omvend dig derfor fra din ondskab, og bed Herren om, at du må få tilgivelse..."(Apg.Gr: 8,21)

 

JESUS ER DEN ENESTE VEJ TIL HIMMELEN

Nogle spørger om andre religioner ikke kan være lige så gode, men bibelen siger her:

"Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved"(Apg.Gr: 4,12)

Hvis du ønsker, at Jesus skal være din herre og frelser, kan du i dette øjeblik blive frelst. Bibelen siger, at ingen, som kommer til Jesus, vil han støde bort. Han vil tage imod alle, som ønsker ham uanset hvem du er, og hvad du har gjort. Gud elsker alle mennesker lige højt. Han har omsorg for den som har gjort det værste. Jesu blod blev udgydt på korset som et sonoffer for ALLE menneskers skyld. Det blod er i stand til at rense enhver synd bort, så du står overfor Gud, som om du aldrig har syndet. Din synd bliver slettet ud, og Gud vælger ikke at huske den mere.

 

FRELSESBØN

Du kan bede denne bøn, men det er vigtigt, at man mener det af hjertet overfor Gud, ellers kan man ikke opleve frelsen. Gud ser dit hjerte og han ved om du virkelig mener, det du siger til ham.

Fik du fat på det? Det er vigtigt, at det er en kvalitetsbeslutning om fra nu af at følge Jesus og sige nej til synden. Er der nu overgivelse? Dette er nødvendigt for at komme igennem til frelse.

 

VELKOMMEN I GUDS FAMILIE

Bad du denne bøn eller en lignende bøn og mente den af hjertet og har du virkelig taget en kvalitetsbeslutning om at sige nej til synd, vil du nu 100% følge Jesus, så er du nu frelst. 

 

3 VIGTIGE TRIN

1. Fortsæt med at følge ham og tal til ham hver dag. Bøn til Gud er ganske enkelt at snakke med ham. Du behøver ikke udforme en flot bøn. 

2. Det vil være godt og vigtigt at du får dig en bibel og læser lidt hver dag, for Gud taler også til os mennesker gennem hans ord i bibelen.

3. Da det er vigtigt med fællesskab om troen ligesom vi læser om i bibelen, er det vigtigt du finder en levende menighed, som tror på alt i bibelen og som oplever Gud, som en virkelighed og ser undere og tegn og mirakler ske på møderne. Vær sammen med nogle kristne, som virkelig elsker Jesus. Da kan din tro blive stærk og få næring og du kan komme til at opleve, hvor fantastisk det er at tilhøre Jesus.

 

YOUTH ON FIRE BYDER DIG VELKOMMEN 

Du er mere end velkommen i Youth On Fire. Du er også meget velkommen til at kontakte os, så vi kan hjælpe dig med at finde et sted. Det kan også være du har spørgsmål. Kontakt os også, hvis du ikke følte du kom helt igennem da du bad frelsesbønnen. Vi vil hjælpe dig! Uanset hvad, så vil det være en rigtig god idé at skrive til os, hvis du har bedt bønnen, for det kan være svært at stå alene med, det man har oplevet.

Gud velsigne dig :D